Saxlund Groups AB:s styrelseledamot Svante Carlsson har förvärvat ytterligare 3 000 000 aktier i bolaget till 20 000 000 aktier

STYRELSELEDAMOT ÖKAR SITT INNEHAV I BOLAGET

Saxlund Groups AB:s styrelseledamot Svante Carlsson har förvärvat ytterligare 3 000 000 aktier i bolaget till 20 000 000 aktier

Svante Carlsson har förvärvat ytterligare 3 000 000 aktier i Saxlund Group AB och äger efter förvärvet 6 % av aktierna och rösterna i bolaget.

För mer information, v.v. kontakta:
Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Pressrelease 2019-10-16.pdf

Saxlund i korthet
Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av teknik i hela värdekedjan för svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna finns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se.