Boliden informerade i samband med årsstämman 2021 att styrelsen avsåg att utse en vice ordförande i styrelsen. Vid det konstituerande mötet efter årsstämman utsågs Karl-Henrik Sundström till vice ordförande i styrelsen. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070-453 65 88