STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Neurovive inleder den andra delen i sin pågående kliniska fas 1a/b studie med läkemedelskandidaten KL1333 vid behandling av medfödda mitokondriella sjukdomar.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I andra delen av studien sker upprepad dosering, i multipla ökande doser, hos friska frivilliga med KL1333. Fokus i den delen av studien är att undersöka säkerhetsprofilen samt omsättningen i kroppen av KL1333 hos friska frivilliga och patienter.

I den tredje och avslutande delen av studien utvärderas upprepade doser av KL1333 hos patienter med mitokondriella sjukdomar, vilket också är den första gången som KL1333 ges till patienter.

Den första delen i studien uppges ha "slutförts med framgång". Den första delen av studien undersökte hur kosten påverkar upptaget av KL1333 efter en engångsdos hos friska frivilliga.Magnus Bernet +46 8 5191 7953
Nyhetsbyrån Direkt