Flaggningsmeddelande i Aktiebolag Fagerhult

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556110-6203 Aktiebolag Fagerhult
InstrumentSE0010048884 Aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier5 449 199
Antal rösträtter5 449 199
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-08-30
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 947 196
 - direkt innehavda rösträtter5 947 196
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,14 %
 - direkt innehavda rösträtter5,14 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,14 % 5 947 196
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,14 % 5 947 196
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnMia Metso Ekberg
 - telefon08-58597525
 - mejlmia.metso.ekberg@swedbankrobur.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.