Butiksinredningsbolaget Easyfill redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad nettoförlust. I rapporten meddelar bolaget också om nya försäljningssatsningar i USA.

"Tillväxten i koncernen är tillfredsställande totalt sett och det ser ut som att vi kommer att nå rekordsiffror för året. Dock hänger inte resultatet med riktigt, men detta beror delvis på att Easyfill sålt större andel kompletta produkter än tidigare år och dessa har bolaget lägre marginal på än om vi sålt endast plasthyllor till våra kunder", skriver vd Håkan Sjölander och fortsätter:

"Affärsområdena Enjoy Sales och Ebeco Trailers har haft ett väldigt framgångsrikt 2019 och allt tyder på att den positiva trenden fortsätter också 2020. Koncernledningen ser väldigt positivt på framtidsutsikterna för Easyfill 2020 och framåt där det finns tydliga indikationer på att våra patenterade produkter Rotoshelf och Turnloader kommer att stå för en kraftig tillväxt de kommande åren när volymerna kommer upp i större antal."

Omsättningen steg 26,8 procent till 25,1 miljoner kronor (19,8).

Ebitda-resultat blev -2,8 miljoner kronor (-1,1).

Resultatet före skatt var -5,0 miljoner kronor (-4,5).

Resultatet efter skatt blev -4,2 miljoner kronor (-4,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,047 kronor (-0,061).

Bolaget meddelade nyligen att det ska addera ytterligare en försäljningspartner för den amerikanska marknaden utöver den tidigare partnern Marco Company. Av rapporten framgår att Easyfill nu ska bilda ett nytt företag i USA med Craig Nickell, fram till nyligen vd på Marco Company, som vd.

"Craig kommer således att vara bolagets vd i USA med ansvar för all försäljning i Nord- och
Sydamerika. I dagsläget förs förhandlingar med Marco Company vad gäller fortsatt samarbete och de första indikationerna vi fått är att man vill fortsätta, mer information kommer om den saken så fort något ske", skriver bolaget.

Easyfill, MkrQ3-2019Q3-2018Förändring
Nettoomsättning25,119,826,8%
EBITDA-2,8-1,1
Resultat före skatt-5,0-4,5
Nettoresultat-4,2-4,5
Resultat per aktie, kronor-0,047-0,061
Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire