Virtuella vårdgivaren Physitrack redovisar mer än dubblad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Vidare gjorde bolaget en förlust, till följd av engångskostnader kopplade till noteringen.

Omsättningen steg 112,5 procent till 1,7 miljoner euro (0,8).

Ebitda-resultat blev 0,30 miljoner euro (0,49), med en ebitda-marginal på 17,6 procent (61,3).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 0,62 miljoner euro (0,49), med en justerad ebitda-marginal på 36,5 procent (61,3).

Rörelseresultatet blev -0,07 miljoner euro (-0,22).

Justerat rörelseresultat utföll på 0,26 miljoner euro (0,22), med en justerad rörelsemarginal på 15,3 procent (27,5).

Resultatet efter skatt blev -0,13 miljoner euro (0,16). Förlusten i kvartalet härleds till engångskostnaderna i samband med bolagets notering på First North.

Resultat per aktie hamnade på -0,01 euro (0,02).

Physitrack bekräftar de finansiella målen som gavs i samband med noteringen om en organisk tillväxt per år på minst 30 procent, samt en ebitda-marginal på mellan 40 och 45 procent.

Physitrack, MEURQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning1,70,8112,5%
EBITDA0,300,49-38,8%
EBITDA-marginal17,6%61,3%
EBITDA, justerat0,620,4926,5%
EBITDA-marginal, justerad36,5%61,3%
Rörelseresultat-0,07-0,22
Rörelseresultat, justerat0,260,2218,2%
Rörelsemarginal, justerad15,3%27,5%
Nettoresultat-0,130,16
Resultat per aktie, EUR-0,010,02
Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire