Pressrelease, Värnamo, 12 oktober, 2020


Omsättningen i det tredje kvartalet 2020 var omkring 1 180 MSEK (2019: 1 044 MSEK), en tillväxt på cirka 13%. Organisk tillväxt i perioden var omkring 0%, vilket är en betydande återhämtning från det andra kvartalet 2020 (-25%). Den organiska tillväxten i perioden augusti-september var positiv.

Orderingången i kvartalet översteg omsättningen.

Rörelseresultatet (EBITA) i det tredje kvartalet förväntas öka till 135-145 MSEK (2019: 89 MSEK). Detta motsvarar en rörelsemarginal på omkring 12% (2019: 8,5%). Rörelseresultatet ökar framförallt på grund av väsentligt lägre rörelsekostnader i kombination med en fortsatt återhämtning i efterfrågan samt goda bidrag från genomförda förvärv. Inga permitteringsstöd i Sverige har intäktsförts under perioden.

Sammantaget såg Bufab i det tredje kvartalet en fortsatt god återhämtning och en stark utveckling av lönsamheten.

Alla siffror i denna pressrelease är preliminära och är inte reviderade av bolagets revisor. Den ordinarie delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 publiceras den 23 oktober kl 07:30 CET. Bufab presenterar rapporten på en telefonkonferens samma dag.


För ytterligare information:

Jörgen Rosengren, VD och koncernchef, Bufab Group, telefon: +46 370 69 69 00

Marcus Söderberg, CFO, Bufab Group, telefon: +46 370 69 69 66


Detta pressmeddelande utgör sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2020 kl. 18:15.


Om Bufab
Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts ProductivityTM syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 28 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 400 anställda. Bufabs omsättning uppgick 2019 till 4,3 Mdr SEK och rörelsemarginalen till 8,8 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”BUFAB”. För mer information www.bufab.com.

Bilaga