Tidigare LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson rekryteras till SSAB som Senior Advisor för att stärka företagets samhällskontakter i Sverige, Norden och på EU-nivå. Rekryteringen är ett led i SSAB:s ambition att leda den gröna omställningen i stålindustrin, vilket kräver en nära och god dialog mellan industrin och samhället i övrigt. Karl-Petter Thorwaldsson kommer att rapportera direkt till SSAB:s vd och koncernchef Martin Lindqvist.

-Som ett av de största industribolagen i Norden har SSAB tagit på sig en uttalad ledarroll i omställningen. Det skapar både möjligheter och förväntningar på oss. I det arbetet är det nödvändigt att ha goda kontakter med samhälle, myndigheter och berörda intressenter. Jag är övertygad om att Karl-Petter, med sin långa erfarenhet från politiken och fackföreningsrörelsen och sitt stora engagemang för viktiga samhällsfrågor, kommer att kunna stötta SSAB:s gröna omställning på bästa sätt, säger Martin Lindqvist.

-SSAB gör ett fantastiskt arbete för att förändra ståltillverkningsprocessen i grunden och minska koldioxidutsläppen i både Norden och världen. Genom Hybrit-initiativet har SSAB ändrat synen på svensk basindustri mer än något annat svenskt företag i modern tid. Industrin har en viktig betydelse för Sverige som nation och för vår konkurrenskraft och vårt välstånd. Jag ser fram emot att med min erfarenhet få bidra till och skapa förutsättningar för en ny svensk grön exportsuccé och nya gröna jobb, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Karl-Petter Thorwaldsson har innehaft många tunga uppdrag inom svensk politik och den svenska och internationella fackföreningsrörelsen. Han har varit ordförande för Landsorganisationen i Sverige (LO) och även för Arbetarnas bildningsförbund (ABF) och för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU). Han är idag vice ordförande i världsfacket IFS.

Karl-Petter Thorwaldsson börjar sitt uppdrag på SSAB den 1 mars 2021.

Fakta:
  • SSAB har som mål att vara först i världen med fossilfritt stål på marknaden 2026
  • Redan 2025 kommer SSAB att ställa om sin första anläggning i Oxelösund. Då minskar SSAB:s utsläpp i Sverige med 25% och Sveriges utsläpp med 2-3%
  • 2016 tog SSAB initiativ till det så kallade Hybrit-projektet tillsammans med LKAB och Vattenfall. Målet är att skapa en fossilfri värdekedja för järn- och ståltillverkning och införa en helt ny teknik för att reducera syret från järnmalmen med hjälp av fossilfri vätgas istället för med kol och koks. Därmed blir biprodukten vatten istället för koldioxid.
  • Initiativet har potential att minska koldioxidutsläppen med 10 procent i Sverige och 7 procent i Finland. Dessutom kommer det att bidra till att sänka utsläppen från stålindustrin i Europa och världen.
  • Stålindustrin i världen står idag för 7 procent av de totala globala koldioxidutsläppen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications
+46 722 33 52 88
 viktoria.karsberg@ssab.com

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook (https://www.facebook.com/ssab.ab/), Instagram (https://www.instagram.com/ssab), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ssab), Twitter (https://twitter.com/SSAB_AB) och YouTube (https://www.youtube.com/ssab)