838 West End Avenue ligger nära Central Park i stadsdelen Upper West Side i New York.
Byggnadsår är 1913.

Priset är USD 72 miljoner, eller 630 miljoner kronor.

Stockholm, 2018-08-01 

Pål Ahlsén 

VD, Koncernchef 

+46 768 07 97 02 

pal.ahlsen@akelius.se 

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare.