Corems koncept Pro Stop, handelsområden för yrkesbutiker inom byggsektorn, öppnade under 2018 i Borås med Hornbach och Bevego som första hyresgäster. Nu utvecklas Pro Stop Borås vidare med nästa etapp.  

Corem har sedan tidigare tecknat avtal med Granngården, om 1 900 kvm butik samt 550 kvm utesäljyta. Hyresavtal är nu även tecknat med Högbergs Rör om cirka 1 150 kvm. Entreprenadavtal har tecknats med Wästbygg AB avseende uppförandet av byggnader och markområden, till ett ordervärde om 42 mkr. 

Fastigheten Skruven 3 är belägen på Sandlidsgatan, nära centrum och intill riksväg 40 vilket ger ett mycket fördelaktigt kommunikationsläge i Borås. När området är fullt utbyggt beräknas det omfatta cirka 20 000 kvm, med butikslokaler i varierande storlek.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Eva Landén, Verkställande direktör 
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.