aXichem AB (publ) (https://www.axichem.com/), meddelar att bolagets halvårsrapport kommer att publiceras den 31 augusti 2021, i stället för på tidigare angivet datum. Skälet till att bolaget flyttar fram tidpunkten för rapporten är förändringar i bolagets planering.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2021, kl. 16:00 CEST. 

Torsten Helsing, CEO aXichem, Ph + 46 46-780 06 73. E-mail: torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom fodertillskott, kosttillskott, marin påväxthämmande färg samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser: Redeye AB Certifiedadviser@redeye.se +46(0)8 121 576 90. Mer information om bolaget finns påwww.axichem.se