Aktieägarna i forskningsbolaget Initiator Pharma kallas till årsstämma den 28 maj i Århus i Danmark. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Omval föreslås av den befintliga styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Magnus Persson, Annette Colin, Henrik Moltke, Claus Olesen och Peter Holm.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar införa ett incitamentsprogram.

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar ändra bolagets hemvist till Köpenhamns kommun och att bolagets kommunikation så långt som möjligt sker på engelska. Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire