Aerogel rapporterar en viss ökning i rörelseförlusten under det tredje kvartalet. Bolaget hade marginell omsättning.

Rörelseresultatet blev -8,2 miljoner kronor (-7,7).

Resultatet före och efter skatt var -8,6 miljoner kronor (-7,9).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -9,2 miljoner kronor (-3,5).

Likvida medel uppgick till 13,4 miljoner kronor (7,1).

Såsom tidigare meddelat i dag har styrelsen antagit affärsplanen Svenska Aerogel 2.0.

"Vi har nått en position där investeringar i produktionskapacitet, kompetens och en global säljstyrka kvalificerar oss som industriell partner. Den nya affärsplanen
visar riktningen framåt med starkt marknadsfokus", säger vd Tor Einar Norbakk i en kommentar.

Vidare har bolaget efter periodens slut aviserat nyemission på 24 miljoner kronor, också det kommunicerat tidigare.

Aerogel, MkrQ3-2020Q3-2019
Nettoomsättning00,2
Rörelseresultat-8,2-7,7
Resultat före skatt-8,6-7,9
Nettoresultat-8,6-7,9
Kassaflöde från löpande verksamhet-9,2-3,5
Likvida medel13,47,1
Nyhetsbyrån Finwire