Den 31 december 2019 var substansvärdet 259 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 30 december 2019 var 232,00 kronor för A-aktien och 225,90 kronor för C-aktien.


Stockholm den 7 januari 2020

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta: Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 7 januari 2020, kl. 10:00.

Bilaga