Försäljningen inklusive moms för andra kvartalet, 1 mars 2018 - 31 maj 2018, uppgick till MSEK 60 464* (59 538), vilket innebär en ökning med 2 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 51 983* (51 383). I lokala valutor var försäljningen inklusive moms oförändrad.

Antalet butiker inom H&M-gruppen uppgick till 4 801 per den 31 maj 2018 jämfört med 4 498 butiker vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Kommunikation i samband med sexmånadersrapport
Sexmånadersrapporten för 2018, 1 december 2017 - 31 maj 2018, publiceras kl 08.00 den 28 juni 2018, följt av en presskonferens som hålls kl 09.30 där vd Karl-Johan Persson och IR-chef Nils Vinge medverkar. Presskonferensen hålls på svenska för media och finansmarknad på H&M:s huvudkontor i Stockholm, Ljusgården, Mäster Samuelsgatan 49, 3 tr.

En telefonkonferens för finansmarknad och media hålls på engelska kl 14.00 där vd Karl-Johan Persson, finanschef Jyrki Tervonen och IR-chef Nils Vinge medverkar. För presentationsmaterial se about.hm.com/investerare. För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen vänligen registrera er på about.hm.com eller via länken:

http://emea.directeventreg.com/registration/8187064

För bokning av intervjuer med vd Karl-Johan Persson och IR-chef Nils Vinge i samband med sexmånadersrapporten den 28 juni, vänligen kontakta:

Kristina Stenvinkel, kommunikationsdirektör
Telefon: 08-796 39 08
E-post: stenvinkel@hm.com

Karl-Johan Persson, vd

*Beloppen är preliminära och kan komma att avvika något från sexmånadersrapporten, 1 december 2017 - 31 maj 2018, som kommer att publiceras kl 08.00 den 28 juni 2018.

Kontaktpersoner:

Nils Vinge, IR-chef, 08-796 52 50, nils.vinge@hm.com
Kristina Stenvinkel, kommunikationsdirektör, 08-796 39 08, stenvinkel@hm.com
Indira Furniss, för anmälan till presskonferens, 08-796 39 18, indira.furniss@hm.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2018 kl 08.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om H&M, finns tillgänglig på about.hm.com.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 47 onlinemarknader och fler än 4 800 butiker på 69 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 232 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.