SSAB AB har framgångsrikt emitterat en femårig icke-säkerställd hållbarhetslänkad obligation om 2 000 Mkr under bolagets EUR 2mrd EMTN program, daterat 2 juni 2021. Den nya obligationen förfaller i juni 2026, med en kupong på 3m Stibor + 185bps. Transaktionen blev övertecknad efter ett stort intresse från investerare. Intäkterna kommer att användas till finansiering av bolagets verksamhet.

Hållbarhetslänkade obligationer är kopplade till utfallet av ett definierat hållbarhetsmål. SSAB avser bli först med fosilfritt stål och har kopplat obligationen till sitt nyligen lanserade hållbarhetsmål för växthusgaser som granskats av Science Based Target Initiative för att reducera växthusgaser med 35% till 2032 tillsammans med ett antal åtgärder mellan 2021 och 2032.

DNB Markets och SEB har agerat som finansieringsrådgivare i transaktionen och SEB har agerat som rådgivare till det hållbarhetslänkade ramverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Rodenström, Vice President and Head of Treasury, tel. +46 76 544 1014, henrik.rodenstrom@ssab.com
Peter Nordquist, Head of Funding and Markets Operations, tel. +46 72 561 5573,
peter.nordquist@ssab.com

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook (https://www.facebook.com/ssab.ab/), Instagram (https://www.instagram.com/ssab), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ssab), Twitter (https://twitter.com/SSAB_AB) och YouTube (https://www.youtube.com/ssab)