Neurovive meddelar att företrädesemissionen som godkändes på den extra bolagsstämman den 22 mars i år har tecknats till cirka 81,9 miljoner kronor vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 104 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen tecknades till 78 procent med stöd av uniträtter och till resterande del utan stöd av uniträtter. Därmed tillförs bolaget cirka 78,5 miljoner kronor före emissionskostnader, och överteckningen innebär att emissionsgarantierna inte har tagits i anspråk.

Bolagets vd Erik Kinnman kommenterar utfallet i pressmeddelandet: "”Vi ser den övertecknade företrädesemissionen som ett tydligt tecken på förtroende för våra projekt
och för hur vi bedriver vår verksamhet. De nu tillförda finansiella medlen säkerställer genomförandet av avgörande värdeskapande aktiviteter under det kommande året och vi ser med tillförsikt fram emot möjligheten att kunna leverera fortsatta framgångar inom våra projekt för medfödd mitokondriell sjukdom, vårt hjärnskadeprojekt, övriga delar av projektportföljen, samt i vår affärsverksamhet".

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs NeuroVive ytterligare cirka 37,3 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Carl Becht
carl.becht@finwire.se, 079 337 16 90
Nyhetsbyrån Finwire