Saxlund Groups AB:s styrelseordförande Kenneth Eriksson har förvärvat ytterligare 2 000 000 aktier i bolaget

STYRELSEORDFÖRANDE OCH STYRELSELEDAMOT ÖKAR SINA INNEHAV I BOLAGET

Saxlund Groups AB:s styrelseordförande Kenneth Eriksson har förvärvat ytterligare 2 000 000 aktier i bolaget

Kenneth Eriksson har förvärvat ytterligare 2 000 000 aktier i Saxlund Group AB och äger efter förvärvet 7,5 % av aktierna och rösterna i bolaget. Styrelseledamot William Heigard har idag förvärvat 500 000 aktier i Saxlund Group AB.

För mer information, v.v. kontakta:

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Pressrelease 2019-10-01.pdf

Saxlund i korthet

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av teknik i hela värdekedjan för svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna finns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se.