Flaggningsmeddelande i Hoist Finance AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556012-8489 Hoist Finance AB (publ)
InstrumentSE0006887063 Shares
InnehavareEQT Fund Management S.à r.l.
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-09-03
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier7 012 354
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter7 012 354
Andel
 - aktier8,64 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter8,64 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 18,64 % 7 012 354
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT8,64 % 7 012 354
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagEQT Public Value Investments S.à r.l.
 - antal rösträtter7 012 354
 - andel av rösträtter8,64 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter7 012 354
 - andel av rösträtter8,64 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJessica Ölvestad
 - telefon+46 8 506 55 334
 - mejlpress@eqtpartners.com
 
Kommentar
EQT Fund Management S.à r.l. submits this notification in its own name as the management company of EQT Public Value Fund FCP-RAIF and on behalf of EQT Public Value Fund FCP-RAIF, the controlling shareholder of EQT Public Value Investments S.à r.l., which owns the shares in Hoist Finance AB (publ).
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.