I kallelsen till årsstämman i Papilly AB (publ) som publicerades den 18 maj angavs felaktigt tisdag som veckodag för stämman, som infaller måndagen den 18 juni. Styrelsen vill tydliggöra att årsstämman äger rum måndagen den 18 juni.

FÖRTYDLIGANDE GÄLLANDE VECKODAG FÖR ÅRSSTÄMMA I PAPILLY

I kallelsen till årsstämman i Papilly AB (publ) som publicerades den 18 maj angavs felaktigt tisdag som veckodag för stämman, som infaller måndagen den 18 juni. Styrelsen vill tydliggöra att årsstämman äger rum måndagen den 18 juni.

Kallelsen finns i sin helhet på bolagets webbplats http://investor.papilly.com/.

2018-05-31

För ytterligare information: 
Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande
0727-174301
E-post: carl-viggo.ostlund@havsgaard.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 14.10 CEST. Bolagets aktie är noterad vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Papilly Pressrelease 2018-05-31 2.pdf

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.