Ledare på fragmenterad marknad med stabil tillväxt
Vi inleder bevakning av ITAB Shop Concept.
ITAB är en av Europas ledande leverantörer av butiksinredning med knappt 60% av försäljningen till dagligvaruhandeln. Marknaden är mycket fragmenterad, och ITAB:s marknadsandel beräknas vara högt ensiffrig, innebärande stor potential för konsolidering. Dagligvarumarknaden har historiskt vuxit 1% per år realt med låg volatilitet, vilket skapar god visibilitet i efterfrågan på ITAB:s produkter.

Åtgärdsprogram ger högre lönsamhet
I slutet av 2019 lanserades transformationsplanen One ITAB som syftar till att höja ITAB:s lönsamhet över tre år. Programmet omfattar bl.a. realisering av synergier, kostnadseffektiviseringar samt förändringar av produktionsorganisationen och har redan fått positiv effekt på kassaflödet. Vi räknar med högre marginaler framöver, vilket förväntas resultera i en genomsnittlig EPS-tillväxt på 24% under 2022-2025e.

Betydande uppsida till motiverat värde
Vi ser ett motiverat värde för aktien på 23,50-24,50 kr, med ytterligare uppsida om bolaget kan öka tillväxten genom förvärv. Risknivån bedömer vi som medelhög, beroende på osäkerhet kring tillväxten givet detaljhandelsmarknadens förändring, i kombination med att transformationsprogrammets fulla effekter återstår att realisera.

Läs den fullständiga analysen: https://docs.penser.se/a/1809/ITAB210331.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se