PUBLICERING AV ABSOLENT GROUP ABS ÅRSREDOVISNING 2018

Absolent Group ABs årsredovisning för 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.absolentgroup.se. Årsredovisningen distribueras per post till dem som har efterfrågat denna information. Beställning av årsredovisningen kan göras per post, e-mail eller telefon genom kontaktinformationen enligt nedan.

Kontaktinformation:
Absolent Group AB
Kartåsgatan 1
531 40 Lidköping
E-mail: ir@absolentgroup.se 
Telefon: +46 (0)510-48 40 00

2019-04-12

Kontakt
Axel Berntsson, VD Absolent Group, 0510-48 40 00

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00. E-mail: certifiedadviser@penser.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Absolent Group Pressmeddelande 2019-04-12.pdf