Mantex, utvecklaren av röntgenprodukterna FlowScanner och Biofuel Analyzer, har under kvartalet levererat goda nyheter. Det nordamerikanska massabruket som i april förvärvade en test-FlowScanner har visat på ännu större effektivitetsvinster om 300 000 dollar jämfört med det tidigare estimatet om 240 000 dollar. FlowScannern har använts löpande i nio månader vilket bekräftar bolagets teknik och produktens uthållighet. Mangold ser positivt på nyheten och bedömer att en order bör komma i början av 2022.

Under kvartalet informerade bolaget att fälttesterna av Biofuel Analyzer till de svenska värmekraftverken kommer att försenas till december på grund av leverantörstörningar samt beslut om utökad certifiering. Prototypen av Biofuel Analyzer blir på så sätt närmare den framtida kommersiella versionen vilket väntas underlätta beslutsunderlaget för värmekraftverken.

Mangold värderar Mantex med en DCF-modell och gör endast mindre justeringar i estimaten från föregående analys. Det krävs därmed väldigt lite i form av försäljningsframgångar för att motivera ett högre värde. Mangolds bedömning är att detta bör ske genom en ökad orderingång 2022. Riktkursen per aktie förblir 4,35 kronor per aktie, motsvarande en uppsida om 70 procent. Mangold