Saniona presenterades av Thomas Feldthus, vice vd och finanschef, vid Sedermeradagen i Göteborg på torsdagen. Det danska forsknings- och utvecklingsbolaget är fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och smärtlindring.

"Vi kommer att presentera resultat från fem pågående kliniska studier under den kommande sexmånadersperioden", sade Thomas Feldthus idag, vilket han även sade under Redeyes CNS-seminarium som hölls i Stockholm den 4 oktober.

Den läkemedelskandidat som har kommit längst är fas III-studien som utvärderar tesofensine för behandling av fetma i Mexiko genom ett samarbete med partnern Medix. Studien har slutförts och resultaten ska nu analyseras.

Därutöver väntar bolaget på resultat från Tesomet där bolaget ska slutföra fas IIa-studien inom Prader Willis Syndrom och väntas rapportera resultat under första kvartalet 2019. Inom projektet NS2359 väntas interimsresultat i fas II-studien för behandling av kokainberoende under innevarande kvartal och fas I-data från läkemedelsprojektet CAD-1883. Samtidigt pågår förberedelser att ta in bolagets läkemedelsprojekt Tesomet i fas III under 2019 inom minst en av två olika indikationer.

Sanionas mål är att ha två indikationer på marknaden om fyra år, det vill säga år 2022. Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire