AcouSort lanserar nu ett nytt marknadsmaterial som beskriver företagets OEM-komponent AcouPlasmaoptical. Det nya produktbladet kommer att presenteras på den viktiga konferensen Genomics Live som inleds i Basel, Schweiz, onsdagen 4 december.

AcouSort kommer att släppa ett nytt produktblad för sin OEM-komponent AcouPlasmaoptical. Presentationen av det nya produktbladet kommer att ske på Genomics Live i Basel. AcouPlasmaoptical möjliggör integrerad analys av blodplasma, något som idag är mycket svårt vid patientnära testning.

Med det nya produktbladet kommer AcouSorts på ett tydligare sätt synliggöra att OEM-produkterna passar väl in inom områdena diagnostik och behandling inom immunonkologi, som är bolagets viktigaste område. Detta ligger i linje med AcouSorts strategi om att agera leverantör av OEM-komponenter till lifescience- och diagnostikföretag som är i behov av integrerad provhantering.

- Det här är en milstolpe för AcouSort. Med det nya produktbladet kan vi nu på ett mycket tydligare sätt få ut hela vårt erbjudanande och på så sätt attrahera fler företag inom medtech och lifescience till vår OEM-verksamhet. Vi kan nu visa upp att vi har färdiga produkter som är enkla att integrera och som dessutom är redo för storskalig produktion, säger AcouSorts vd, Torsten Feltoft.

Genomics Live är en branschkongress med fokus på diagnostik och behandling inom immunonkologi. Kongressen, som anses vara en av de viktigaste inom området, fokuserar på utvecklingen av ny diagnostik och nya behandlingar och hur dessa på effektivaste sätt kan komma patienterna till gagn. Deltagare på konferensen är övervägande medicinteknik- och läkemedelsföretag samt akademiska och kliniska forskare.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: 
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com 

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.