Carlsquare ser fashiontech-bolaget Ytrade Group som ett tillväxtbolag med en tydlig nisch inom e-handel och vidare skriver man att bolaget nu befinner sig i en uppskalningsfas. Det framgår av en uppdragsanalys.

Analysfirman skriver att detta innebär att risken i aktien är hög men att bolaget har ett tydligt värdeskapande erbjudande och ett starkt team som påvisat förmågor varför man tror på en snabb tillväxt kommande år.

För 2021 räknar Carlsquare med att Ytrade redovisar en nettoomsättning/gross merchandise value om 19 miljoner kronor och att bolaget uppnår en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 65 procent. En kombination med en DCF-värdering och en multipelvärdering gör att analysfirman landar i ett motiverat värde om 5,0 kronor i ett basscenario. Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire