Flaggningsmeddelande i Coor Service Management Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556742-0806 Coor Service Management Holding AB
InstrumentSE0007158829 Ordinary shares
InnehavareFMR LLC
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-09-10
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 406 821
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter4 406 821
Andel
 - aktier4,599 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,599 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,599 % 4 406 821
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,599 % 4 406 821
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagFMR Co., Inc
 - antal rösträtter4 259 665
 - andel av rösträtter4,44586 %
 - bolagFidelity Management & Research (Japan) Limited
 - antal rösträtter146 600
 - andel av rösträtter0,15301 %
 - bolagFIAM LLC
 - antal rösträtter556
 - andel av rösträtter0,00058 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 406 821
 - andel av rösträtter4,59944 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnKevin Pretley
 - telefon+353 1 7361449
 - mejlfil-regreporting@fil.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.