Flaggningsmeddelande i Hembla AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556498-9449 Hembla AB
InstrumentClass A and B shares
InnehavareVonovia SE
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-12-05
Gränsvärde för antal aktier66,67 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier62 478 392
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter87 026 348
Andel
 - aktier67,23579 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter74,08247 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 174,08247 % 62 478 392
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT74,08247 % 62 478 392
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagHomeStar InvestCo AB
 - antal rösträtter87 026 348
 - andel av rösträtter74,08247 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter87 026 348
 - andel av rösträtter74,08247 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.