Flaggningsmeddelande i Josemaria Resources Inc.

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent201404-6946 Josemaria Resources Inc.
InstrumentCA65339B1004 Common Shares
InnehavareLorito Holdings (Guernsey) Limited
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2021-04-15
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier61 107 613
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter61 107 613
Andel
 - aktier16,15034 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter16,15034 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 116,15034 % 61 107 613
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT16,15034 % 61 107 613
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagLorito Holdings (Guernsey) Limited
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagLorito Holdings S.á.r.l., Luxembourg
 - antal rösträtter61 107 613
 - andel av rösträtter16,15034 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter61 107 613
 - andel av rösträtter16,15034 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.