Teknikkoncernen Sdiptechs hela ledningsgrupp utnyttjar sina teckningsoptioner 2018/2021 för att teckna 157 900 B-aktier i bolaget. Samtliga i ledningen avser att behålla aktierna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningsoptionerna emitterades under våren 2018 som en del i ett långsiktigt incitamentsprogram för chefer och ledande befattningshavare i Sdiptech. Programmet är baserat på teckningsoptioner för B-aktier och emitterades i tre serier, varav den första serien nu förfallit till lösen.

Totalt sett tecknas 222 100 B-aktier genom en nyemission, vilket medför att bolaget tillförs 13,3 miljoner kronor. Bolaget har därefter 31,86 miljoner B-aktier utestående. Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire