Rapporten finns nu publicerad på svenska och engelska på www.heimstaden.com och finns bifogad.

Kontakt:
Patrik Hall, CEO
+46 705-85 99 56
patrik.hall@heimstaden.com

Arve Regland, CFO
+47 47 90 77 00
arve.regland@heimstaden.com

Om Heimstaden
Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att förvärva, utveckla och förvalta bostäder. Genom våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för ägare och omtänksamma boenden för hyresgäster. Heimstaden har ca 110 000 hem och ett fastighetsvärde om 170 mdkr. Huvudkontoret är i Malmö. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se.Läs mer på www.heimstaden.com

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2021 kl. 08.00 CET.