STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lågt utbud och hög efterfrågan på nya utvecklingslicenser för vindkraft har drivit upp konkurrensen inom vindkraft, där nu också många olje- och gasenergibolag satsar hårt. Det har lett till så höga licenskostnader att slutkunden riskerar drabbas av kostnadsöverföring, enligt branschkällor som Reuters intervjuat.

Olje- och gasbolagen har med sina "djupa fickor" redan nu i vissa av de licensauktioner som satts ut i den blomstrande marknaden för vindkraftsutbyggnaden konkurrerat ut traditionella operatörer. Exempelvis danska Örsted och spanska Iberdrola har bekräftat nederlag i de senaste licensrundorna för Reuters.

På ämnet djupa fickor aviserade just Örsted en affär med norska oljefonden under onsdagen, där 50 procent av den nederländska vindparken säljs för 1,4 miljarder euro.

Det aktuella problemet i marknaden, som drivit upp priserna, är att det inte finns tillräckligt många nya projekt att mätta efterfrågan med. Det menar i alla fall branschorganisationen Global Wind Energy Councils vd, Ben Backwell, trots att årets licensauktioner på 30 gigawatt är nästan lika mycket som den totala nu befintliga vindkraftskapaciteten i världen på 35 gigawatt.

"Det har skapats en överhettad marknad och vi vill från där vi nu står se ännu fler och större möjligheter tillgängliggöras", sade han till nyhetsbyrån.

Andra oroar sig för var de höga priserna för utvecklingslicenserna ska hamna. Vissa vindkraftsoperatörer hävdar att det finns fog för att anse att utvecklingen lett till ohållbart höga kostnader som kommer driva upp elpriset mot konsumenterna, skriver nyhetsbyrån.

"Någon kommer att få betala för det här, och i stor utsträckning blir det mest troligt slutkund", sade Örsteds brittiske chef Duncan Clark.

De stora kostnadsreduktioner som uppnåtts under det senaste decenniet har bidragit till att göra vindkraften attraktiv, men nu hotar de höga licenskostnaderna att dra ned marginalerna igen, enligt vissa sektoranalytiker.

Fortsatt utveckling mot större turbiner är dock något som kan väga upp, menar franska energibolaget Totals chef för hållbarhetsenergi, Julien Pouget.

"Det håller oss optimistiska i fråga om potentialen", sade han med hänvisning till att Crown Estate inte kommer börja byggas förrän 2027.

Mark Lewis, som är hållbarhetsstrategichef på den franska banken BNP Paribas hävdar att de höga avgifterna som blev resultatet i auktionen av det brittiska vindkraftsfältet Crown Estate kommer öka projektkostnaderna med 35 procent mätt vid dagens byggkostnader. BP, som tog hem licensen för två av Crown Estate-fältets sajter, hävdar dock att lokaliseringen motiverar det högre priset. Grunda havsdjup och närhet till kust möjliggör kostnadsbesparingar för kopplingar och underhåll.

"Alla resurser är olika", sade BP:s chef för utveckling av lågkoldioxidenergi, Dev Sanyal.

Målet är att BP ska kunna hämta in 8-10 procents marginal i projektet.Joakim Rönning +46 8 5191 7930
Nyhetsbyrån Direkt