Investmentbolaget Spiltan har inga planer på att delat ut sitt omfattande ägande i spelbolaget Paradox till sina aktieägare. Istället kommer man att kvarstå som långsiktig storägare.

"Det är skattemässigt ogynnsamt då hela beloppet blir skattepliktigt hos Spiltans aktieägare. Dessutom skulle Spiltan då släppa huvudägaransvaret i Paradox. Det är inte heller aktuellt att betala ut Spiltans ordinarie utdelning i Paradoxaktier till aktieägarna för då skulle Paradox få många nya småaktieägare och dessutom ge ett säljtryck i Paradoxaktien då Spiltans aktieägare redan har stor exponering mot Paradox", motiverar investmentbolaget i en kommentar.

Spiltan skriver dock att man kan komma att sälja mindre delar av sitt innehav. Det måste dock finnas andra alternativ att investera kapitalet i.

"Men för att öka likviditeten måste Spiltan ha attraktiva placeringsalternativ. Spiltan har idag cirka 400 miljoner kronor i kassa och likvida noterade bolag. Under första halvåret har vi investerat cirka 80 miljoner kronor i nya onoterade bolag vilket ger en indikation på Spiltans framtida investeringstakt men vi har målet att gradvis öka denna investeringstakt", skriver investmentbolaget. newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire