Eastnine AB (publ) förvärvar strategiskt belägen projektmark om cirka 11 500 kvm i centrala Riga för 9,5 MEUR. Fastigheten inrymmer en utvecklingsmöjlighet om närmare 38 000 kvm, varav cirka 34 000 kvm avser nybyggnation.

Fastigheten, som ursprungligen inrymt bryggeriet Kimmel, utgör nästan ett helt kvarter längs huvudgatan Krisjana Valdemara i Riga. Eastnine äger sedan tidigare ytterligare tre fastigheter längs samma gata. Idag inrymmer fastigheten cirka 4 000 kvm kulturmärkt byggnadsyta, som måste bevaras men får utvecklas. Därtill kan tillföras ytterligare cirka 34 000 kvm nyproduktion av huvudsakligen kontor, även annan verksamhet såsom till exempel restaurang eller handel är tillåten.

"Med förvärvet skapar vi möjlighet för Eastnine att växa vidare i absolut bästa läge i Riga. Marken utgör en av få större obebyggda tomter i centrum", säger Eastnines vd, Kestutis Sasnauskas.

Fastigheten tillträddes den 17 december 2019.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97 700

Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35

Besök www.eastnine.com

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 203 MEUR och ett substansvärde om 249 MEUR. Bolaget övergår till att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av moderna och hållbara kontorslokaler i förstklassiga lägen i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.