Moba Networks nätverk av gaming-communities fortsätter att öka trafiken. Annonsmarknaden påverkas dock av coronapandemin, vilket märktes i mars.

Under mars har trafiken ökat med cirka 70 procent till cirka 40 miljoner besök.

"Vi ser en ökning av nya medlemmar under perioden, vilket är positivt då varumärkena och de erbjudanden som utvecklas på plattformen exponeras mot ny publik," säger Moba Networks vd Björn Mannerqvist.
"Trafiken på nätverket var något upp under januari och februari men sedan mitten av mars har det skett en kraftig ökning."

Annonsintäkterna ökade 20 procent i januari, 50 procent i februari medan den avtog i mars. Det första kvartalets sista månad hade intäkter i linje med motsvarande månad i fjol, enligt en preliminär sammanfattning.

"Normalt kommenterar vi inte resultatet före kvartalsrapporten, men det är inte normala tider. Vi kan konstatera att perioden har genererat högre intäkter än motsvarande period föregående år, men oavsett det bidrar världsläget till att vi räknar med en något dämpad tillväxt av annonsintäkter under en tid framåt då rådande omständigheter består men en fortsatt stor tillväxt av nya medlemmar och trafik vilket kommer gynna vår affär på lång sikt", säger Björn Mannerqvist.

Moba Network, som är ett av New Equity Ventures portföljbolag, kommer att utlysa en tjänst inom bolaget som ansvarig för direktförsäljning och partnerskap. newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire