Simris Alg AB (publ) har beviljats förlängd tidsfrist till och med 28 februari 2022 för kompletteringar av bolagets ansökan enligt EU-förordningen om nya livsmedel (novel foods). Anledningen att bolaget ansökte om förlängning är de pågående ändringarna i bolagets ledning i samband med att bolaget förstärker sin kapacitet inom B2B. Ursprunglig tidsfrist var den 1 september 2021. Bolaget avser återuppta projektet och och lämna in kompletteringar när den nya ledningen kommit på plats.

För mer information vänligen kontakta:

Steven Schapera, Styrelseordförande Simris Alg AB
Tel. +44 791 771 553, email: steven@simris.com

Om Simris Alg AB (publ)

Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som utvecklar bioaktiva ämnen från odlade alger. Bolaget har som mål och affärsidé att rädda hotade marina livsmiljöer genom att tillverka råvaror från odlade mikroalger, istället för från fisk och andra havslevande djur. Verksamheten bedrivs inom tre områden: SIMRIS BIOMIMETICS (hudvård och läkemedel), SIMRIS NOVEL FOODS (nya livsmedel), och konsumentvarumärket SIMRIS som riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50 och epost ca@mangold.se.