Forskningsbolaget Initiator Pharma kommer att återuppta kliniska prövningar i fas 1 med läkemedelskandidaten IPED2015. Det framgår av ett pressmeddelande.

Genomgång och rekrytering av friska studieindivider pågår enligt plan. Dosering av de första randomiserade studieindividerna planeras att starta under vecka 46, alltså 12 november.

Bolaget avser därefter fortsätta till en klinisk studie i fas 2. Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire