Såsom tidigare offentliggjorts har Nordic Entertainment Group AB (publ) ("NENT Group") emitterat 10 600 000 nya B-aktier under februari 2021, vilket inneburit att antalet aktier och röster i NENT Group har ökat med 10 600 000.

Per den 26 februari 2021 uppgår det totala antalet aktier i NENT Group till 78 442 244 (varav 532 572 A-aktier, 77 439 153 B-aktier och 470 519 C-aktier) och det totala antalet röster till 83 235 392. Det totala antalet aktier inkluderar 24 199 B-aktier och 470 519 C-aktier, vilka NENT Group innehar i eget förvar.

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är Nordens ledande streamingföretag och vår vision är att bli Europas främsta streamingbolag. Vår streamingtjänst Viaplay finns i varje nordiskt land och lanseras i Estland, Lettland, Litauen, Polen och USA under 2021, med lansering i ytterligare fem marknader fram till 2023. Vi driver streamingtjänster, TV-kanaler, radiostationer och produktionsbolag där vårt syfte är att förmedla berättelser, beröra människor och vidga perspektiv. Med huvudkontor i Stockholm och ett globalt perspektiv, är NENT Group noterat på Nasdaq Stockholm (`NENT A' och `NENT B').

Denna information är sådan information som Nordic Entertainment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedan angivna kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 14:30 CET.

Kontakta oss:
press@nentgroup.com(eller Roberta Alenius, Head of Corporate Communications: +46 70 270 72 17)
investors@nentgroup.com(eller Matthew Hooper, Chief Corporate Affairs Officer: +44 7768 440 414)

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr (https://www.flickr.com/photos/nentgroup)
Följ oss:
nentgroup.com (http://www.nentgroup.com/) / Facebook (http://www.facebook.com/nentgroup) / Twitter (http://www.twitter.com/nent_group) / LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/nentgroup) / Instagram (http://www.instagram.com/nentgroup)
Integritetspolicy:
För att läsa NENT Groups integritetspolicy, klicka här (https://www.nentgroup.com/site-services/privacy-policy)