Till följd av Covid-19 pandemin har MedCap beslutat att, med stöd av de nya undantagen för stämmor, erbjuda poströstning i beslutsärenden. Därutöver har MedCap beslutat att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman.

Åtgärderna syftar till att årsstämman ska kunna genomföras med minsta möjliga risker för aktieägare, anställda och andra intressenter. Aktieägare uppmanas att följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för att förhindra smittspridning samt att utnyttja möjligheten att poströsta alternativt rösta genom ombud. Aktieägare som tillhör en riskgrupp bör naturligtvis stanna hemma.

Om antalet aktieägare som deltar fysiskt på stämman trots de vidtagna åtgärderna överstiger vad som föreskrivs eller rekommenderas av relevanta myndigheter eller om styrelsen annars bedömer att stämman inte kan ske på ett säkert sätt, kommer MedCap att ställa in årsstämman och istället genomföra den senare, dock innan 30 juni 2020. Detta kan komma att ske med kort varsel. Ny kallelse kommer i sådant fall att skickas ut på sedvanligt sätt.

MedCaps årsstämma kommer att hållas måndagen den 11 maj 2019, kl. 16.00 på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Vidtagna åtgärder
  • Poströstning erbjuds med stöd av de nya undantagen för stämmor. Se mera information om detta nedan.
  • VDs redogörelse för bolagets verksamhet (punkt 7 på dagordningen) kommer att vara mycket kortfattad.
  • Antalet närvarande styrelseledamöter och medlemmar av koncernledningen kommer att vara kraftigt begränsat.
  • Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas.

Poströstning

För att minimera antalet deltagare vid årsstämman har styrelsen beslutat om poströstning med stöd av undantagslagen vid stämmor. Aktieägarna uppmanas att i största möjliga utsträckning använda sig av möjligheten att rösta per post för att årsstämman ska kunna genomföras. Poströstsedlar och ytterligare information om poströstningen finns tillgänglig på www.medcap.se och skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Notera att poströsterna måsta vara bolaget tillhanda senast den 8 maj 2020.

Vi beklagar att nuvarande situation innebär förändrade omständigheter för dig som aktieägare. Om du som är anmäld till årsstämman har för avsikt att avstå från att delta fysiskt är vi tacksamma om du meddelar oss detta på telefonnumret som finns i kallelsen, 08-34 71 10.Denna informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2020 kl. 12.00 CET.Till följd av Covid-19 pandemin har MedCap beslutat att, med stöd av de nya undantagen för stämmor, erbjuda poströstning i beslutsärenden. Därutöver har MedCap beslutat att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman.

Åtgärderna syftar till att årsstämman ska kunna genomföras med minsta möjliga risker för aktieägare, anställda och andra intressenter. Aktieägare uppmanas att följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för att förhindra smittspridning samt att utnyttja möjligheten att poströsta alternativt rösta genom ombud. Aktieägare som tillhör en riskgrupp bör naturligtvis stanna hemma.

Om antalet aktieägare som deltar fysiskt på stämman trots de vidtagna åtgärderna överstiger vad som föreskrivs eller rekommenderas av relevanta myndigheter eller om styrelsen annars bedömer att stämman inte kan ske på ett säkert sätt, kommer MedCap att ställa in årsstämman och istället genomföra den senare, dock innan 30 juni 2020. Detta kan komma att ske med kort varsel. Ny kallelse kommer i sådant fall att skickas ut på sedvanligt sätt.

MedCaps årsstämma kommer att hållas måndagen den 11 maj 2019, kl. 16.00 på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Vidtagna åtgärder
  • Poströstning erbjuds med stöd av de nya undantagen för stämmor. Se mera information om detta nedan.
  • VDs redogörelse för bolagets verksamhet (punkt 7 på dagordningen) kommer att vara mycket kortfattad.
  • Antalet närvarande styrelseledamöter och medlemmar av koncernledningen kommer att vara kraftigt begränsat.
  • Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas.

Poströstning

För att minimera antalet deltagare vid årsstämman har styrelsen beslutat om poströstning med stöd av undantagslagen vid stämmor. Aktieägarna uppmanas att i största möjliga utsträckning använda sig av möjligheten att rösta per post för att årsstämman ska kunna genomföras. Poströstsedlar och ytterligare information om poströstningen finns tillgänglig på www.medcap.se och skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Notera att poströsterna måsta vara bolaget tillhanda senast den 8 maj 2020.

Vi beklagar att nuvarande situation innebär förändrade omständigheter för dig som aktieägare. Om du som är anmäld till årsstämman har för avsikt att avstå från att delta fysiskt är vi tacksamma om du meddelar oss detta på telefonnumret som finns i kallelsen, 08-34 71 10.

Denna informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2020 kl. 12.00 CET.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.