Indien har det högsta antalet dagliga nya bekräftade fall av Covid-19 i världen. Medicover ökar antalet sängar i Indien som är avsedda för Covid-19 patienter, för närvarande uppgår antalet sängar till 650 stycken fördelade på 11 sjukhus. Efterfrågan på Covid-19 behandling förväntas inte bara fortsätta utan öka under resterande del av året. Elektiva ingrepp har minskat men bortfallet har mer än kompenserats av volymerna och omsättningen från Covid-19 patienterna. Sedan pandemin bröt ut har fler än 3 100 Covid-19 patienter skrivits ut från Medicovers sjukhus i Indien.

"Indien är ett av de länder i världen som drabbats hårdast av Covid-19 och jag är mycket stolt över hur vår Indiska organisation har lyckats flytta fokus och erbjuder säker vård till de många Covid-19 patienterna som söker behandling. Vi förväntar oss att efterfrågan på vård till följd av Covid-19 kommer att öka under resten av 2020", säger Fredrik Rågmark, VD Medicover.

Medicover fortsätter expansionen i Indien med öppnandet av det 16:e sjukhuset i Srikakulam i delstaten Andhra Pradesh vilket innebär att totalt antal sängar överstiger 2 700 stycken.

Expansionen i Indien kommer att fortsätta med öppnandet av två cancercentra, ett i Hyderabad i delstaten Telangana, som förväntas vara i drift i slutet av året och ett i Nellore i delstaten Andhra Pradesh, som förväntas öppnas under första halvåret 2021.

Medicover har fler än 6 000 medarbetare, 16 sjukhus och 13 fertilitetscenter i Indien.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070 303 3272
hanna.bjellquist@medicover.com

 

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2019, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 844 MEUR och anställda till 28 800. För mer information, besök www.medicover.com