Flaggningsmeddelande i Ambea AB(publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556468-4354 Ambea AB(publ)
InstrumentSE0009663826 Ordinary shares
InnehavareActor S.C.A
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-11-12
Gränsvärde för antal aktier50 %
Gränsvärde för rösträtter50 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier35 467 803
 - direkt innehavda rösträtter16 471 261
 - indirekt innehavda rösträtter18 996 542
Andel
 - aktier37,48526 %
 - direkt innehavda rösträtter17,40817 %
 - indirekt innehavda rösträtter20,07709 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 137,48526 % 35 467 803
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT37,48526 % 35 467 803
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagACTR Holding AB
 - antal rösträtter18 996 542
 - andel av rösträtter20,07709 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter35 467 803
 - andel av rösträtter37,48526 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnHans Arstad
 - telefon+447872063292
 - mejlhans.arstad@kkr.com
 
Kommentar
Den 12 november 2019 avyttrade Actor del av sitt innehav i Ambea AB (publ) ("Ambea") genom ett så kallat accelerated book building-förfarande. Efter att transaktionen genomförts fördelas Actors totala innehav i Ambea enligt nedan: * 16.471.261 aktier ägs direkt av Actor * 18.996.542 aktier ägs indirekt av Actors helägda dotterbolag ACTR Holding AB
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.