Teknikbolaget Clean Motion redovisar en ökad förlust och lägre omsättning i det tredje kvartalet jämfört med fjolårsperioden.

Omsättningen föll till 0,1 miljoner kronor (0,5).

Rörelseresultatet blev -1,3 miljoner kronor (-1,0).

Resultatet både före och efter skatt var -1,3 miljoner kronor (-1,1).

Kassa vid periodens utgång var 56 000 kronor (283 000).

Bolaget kan ännu inte visa de fullständiga resultaten från rekonstruktionen då investeraren ännu inte har gjort sina åtaganden. Därmed har bolaget inte kunnat betala ackordslikvid eller genomföra kvittningsemissionen som är en del av ackordsuppgörelsen.

”Detta är mycket bekymmersamt men investeraren vidhåller att han kommer attfullgöra den investering på 15 miljoner kronor som garanterades i samband med rekonstruktionsplanen. Investeraren har också gjort utfästelser om att likviden skall inkomma senast nästa vecka”, säger vd Göran Folkesson.

Efter att emissionen genomförts och ackordslikviden betalats kommer bolagets egna kapital att stärkas med cirka 36,5 miljoner kronor. Folkesson uppger att man i närtid kommer återkomma om status för emissionen och ackordslikviden.

”Rent arbetsmässigt har vi givetvis jobbat hårt för att hålla nere våra kostnader så mycket som möjligt. Arbetet inom GLAD-projektet (autonom Zbee) fortlöper enligt plan och framsidan av denna redogörelse är en bild från projektet där vi studerar människors upplevelse av självkörande fordon”, säger Folkesson.

Clean Motion, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning0,10,5-80,0%
Rörelseresultat-1,3-1,0
Resultat före skatt-1,3-1,1
Nettoresultat-1,3-1,1
Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire