Sedan vi inledde bevakning av Xbrane har det skett en positiv utveckling för huvudprojektet Xlucane och även inom behandlingsområdet som produkten riktar sig mot. Vi höjer därför våra förväntningar på Xlucane och, intar en mer positiv hållning till aktien.

Read more and download the research update: http://bit.ly/2QQvJ8U

Start following companies at Redeye to receive the latest equity research within Life Science and Technology.

This is a press release from Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/