Forskningsbolaget Nanexa har haft en bra start på året med ett intensivt första kvartal. Företaget tecknade i slutet av 2018 tre avtal och har arbetat med att leverera inom dessa. Bland annat beskrivs arbetet med Astra Zeneca pågå enligt plan och där har ytterligare en djurstudie startats i deras regi, skriver Nanexa i ett pressmeddelande.

"Glädjande är att det gått riktigt bra i de samarbeten vi har och att vi kunnat leverera enligt överenskomna planer med samarbetspartnerna.Jag känner stor tillförsikt att resten av året kommer följa i samma positiva riktning", säger vd David Westberg.

Nanexa har även arbetat vidare i NEX-18 projektet och genomfört sin första djurstudie med PharmaShell-coatad azacitidin. Det har gett värdefull data för att kunna optimera PharmaShell-processen till den målbild för frisättning som bolaget har.

Det pågår ett arbete för att ta fram regulatorisk och klinisk utvecklingsstrategi för NEX-18 både för den europeiska och amerikanska marknaden.

Nanexa har under kvartalet också varit med på två konferenser, dels Drug Delivery Partnerships i Florida i januari och dels BIO-Europe i Wien i mars.Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire