Flaggningsmeddelande i I.A.R. Systems Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556400-7200 I.A.R. Systems Group AB
InstrumentSE0005851706 Aktie
InnehavareNorron AB
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-06-05
Gränsvärde för antal aktier10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 449 745
 - direkt innehavda rösträtter1 449 745
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier10,3788 %
 - direkt innehavda rösträtter9,75056 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,75056 % 1 449 745
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT9,75056 % 1 449 745
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJesper Laudon Meyer
 - telefon0737366543
 - mejljesper.laudonmeyer@norron.com
 
Kommentar
Norron AB är investment manager för Norron SICAV, som är ägare av aktierna, och som använder SEB S.A. som förvaringsinstitut
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.