Teknikbolaget Obducat redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg till 16,5 miljoner kronor (8,1).

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner kronor (-10,5).

Resultatet före och efter skatt var -3,7 miljoner kronor (-12,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (-0,15).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,5 miljoner kronor (-6,7).

Likvida medel uppgick till 4,2 miljoner kronor (0,1).

Orderingången landade på 1,5 miljoner kronor (12,3), en minskning med 87,8 procent mot föregående år. Utfallet är klart lägre än vad bolaget räknat med.

"Den negativa pandemiutvecklingen under fjärde kvartalet orsakade förseningar i samtliga pågående kundprojekt. Några av de orders som förväntades under fjärde kvartalet har realiserats vid inledningen av 2021 och vid denna rapports avlämnande överstiger den ackumulerade orderingången för 2021 8,5 miljoner kronor", skriver vd Patrik Lundström i rapporten.

Han skriver också:

"Sammanfattningsvis så räknar vi med att pandemin kommer att utgöra en utmaning för oss även under innevarande år men vi förväntar oss att inverkan ska minska stegvis när vi kommer in i andra halvan av året. Vi fortsätter att arbeta målorienterat och fokuserar på att kunna erbjuda kontinuitet till våra nyckelkunder för att kunna växa med dem och därmed säkerställa att Obducat kan få en väsentlig kommersiell utväxling på de investeringar bolaget gjort genom åren".

Obducat, MkrQ4-2020Q4-2019
Orderingång1,512,3
Nettoomsättning16,58,1
Rörelseresultat-0,8-10,5
Resultat före skatt-3,7-12,8
Nettoresultat-3,7-12,8
Resultat per aktie, kronor-0,05-0,15
Kassaflöde från löpande verksamhet-2,5-6,7
Likvida medel4,20,1
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire