Fastighetsbolaget Acrinova har tecknat avtal om att förvärva fastigheterna Borggård 1:372, 1:385 och 1:549 i Staffanstorp. Fastigheterna har en uthyrbar yta på 13 600 kvadratmeter och ytorna disponeras för lager, kontor och industri. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet kommer att ske genom en bolagsaffär. Köpeskillingen grundar sig på ett fastighetsvärde om 57,8 miljoner kronor. Acrinova erlägger en del av köpeskillingen genom att emittera 214 286 aktier till kursen 70 kronor per aktie, motsvarande 15,0 miljoner kronor till säljaren. Resterande del av affären finansieras genom egna medel och banklån.

”Fastigheterna har ett väldigt bra läge i Staffanstorp och de har en mycket bra långsiktig potential" säger Acrinovas vd Ulf Wallén.Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire