Mangolds intäkter och resultat under det andra kvartalet ser ut att kraftigt överstiga ­siffrorna samma period föregående år och därmed överträffa förväntningarna.

Kvartalets resultat påverkas främst av en överlag fortsatt hög efterfrågan samt ett starkt ­nettoresultat av finansiella ­transaktioner.

"Vi ser en stark utveckling för våra tjänster på alla områden - både inom ­Investment ­Banking och Privat Banking. Vi kommunicerade i vår rapport för det första ­kvartalet att vi för helåret förväntar oss en högre vinst och intäkter än förra året, och vi ser nu att det andra ­kvartalet kommer att bli det i särklass bästa i bolagets historia", säger Per-Anders Tammerlöv, vd på Mangold.

Intäkterna i det andra kvartalet 2021 väntas överstiga 100 mkr, jämfört med 57 mkr samma ­period 2020. Resultatet före skatt för uppskattas blir mer än 25 mkr i kvartalet, jämfört med 13 mkr samma period föregående år.

 

Siffrorna är preliminära och den fullständiga delårsrapporten publiceras onsdagen den 21 juli 2021.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 10.30 CEST den 1 juli 2021. 

För frågor kontakta:

Rebecka Röös

Head of Marketing & Communication

Mangold

rebecka.roos@mangold.se

076-67740 70

Om MangoldMangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market ­och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är bolagets Certified Adviser (08-5030 0050, ­­

www.gwkapital.se, e-post: ca@gwkapital.se)och Pareto Securities är likviditetsgarant.