Flaggningsmeddelande i SSAB AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556016-3429 SSAB AB
InstrumentSE0000171100 A, B shares
InnehavareSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier24 088 729
Antal rösträtter21 879 359
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-06-07
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 414 546
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter435 461
Andel
 - aktier0,23446 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,11558 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,11558 % 2 414 546
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT0,11558 % 2 414 546
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagSEB Life International Assurance Company
 - antal rösträtter435 461
 - andel av rösträtter0,11558 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter435 461
 - andel av rösträtter0,11558 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.