STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det finländska läkemedelsutvecklingsbolaget Herantis ska fokusera på att behandla degenerativa sjukdomar såsom Parkinsons sjukdom, och lymfödem.

Det säger Herantis vd Pekka Simula i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför parallellnoteringen av bolagets aktier på handelsplattformen Nasdaq First North i Stockholm.

Utmaningarna ligger, utöver att ha starka kliniska data, i att utveckla företaget för att säkerställa den kompetens som krävs för kliniska studier i sen forskningsfas och kommersialisering, samt att eventuellt ingå partnerskap.

Herantis är en sammanslagning av två företag. Bolaget har två läkemedelskandidater i klinisk fas - en mot Parkinsons sjukdom och en mot lymfödem.

Tio miljoner patienter globalt bedöms ha Parkinsons sjukdom, som är en obotlig progressiv hjärnsjukdom där patientens tillstånd successivt försämras.

Ännu fler, cirka 150 miljoner människor, bedöms ha den mindre kända sjukdomen lymfödem, som bland annat drabbar 150.000 cancerpatienter i Europa och USA varje år i spåren av vissa behandlingar kring lymfkörtlar.


image

Bild: Nyhetsbyrån Direkts reporter Johan Lind intervjuar Herantis vd Pekka Simula till höger


Herantis kandidat CDNF mot Parkinson är för närvarande i fas 1/2 medan kandidaten Lymfactin mot lymfödem har kommit längre.

"Lymfactin är för närvarande i en fas 2-studie, så vi ser fram emot att ha ett kliniskt konceptbevis ("proof-of-concept") i slutet av nästa år. CDNF mot Parkinsons sjukdom är för närvarande i en första studie på människa (fas 1/2), men vi har redan kunnat utforma den som en randomiserad placebostudie, så vi ser fram emot effektsignaler i första kvartalet 2020", säger Herantis-chefen.


image

Bild: Herantis pipeline mot lymfödem och Parkinsons sjukdom. Foto: prospekt.


När kan studier i den sista fasen, fas 3, komma att genomföras om allt går bra på vägen dit?

"Med Lymfactin är den pågående fas 2-studien utformad för att direkt leda till en fas 3-studie, så om allt går bra och datan är bra hoppas vi på att lansera en fas 3-studie under 2021. Det skulle vara den avgörande studien som leder till marknadsgodkännanden. Med CDNF mot Parkinsons är det mycket mer beroende av studieutfallet och på våra partnerdiskussioner. Att sikta på att bromsa Parkinsons sjukdom är ett mycket stort projekt, och det vore ett betydande genombrott mot Parkinsons, till skillnad från 'bara' symptombehandling", säger Herantis-chefen.

I vilka delar av världen skulle ni kunna sälja dessa läkemedel?

"Lymfactin är definitivt en medicin i första hand inriktad på utvecklade länder. Det är en genterapi, och USA-marknaden skulle vara den primära värdedrivaren", säger Pekka Simula.

"Med CDNF-proteinet mot Parkinsons är administreringen av läkemedlet mer komplicerad och vi tror att det primärt skulle vara en medicin för utvecklade länder, men vi har ett mycket spännande program i nästa generation som skulle vara mycket mer lättadministrerat och därmed vara mer lämpligt för att sälja brett i världen."

CDNF-proteinet kan nämligen inte passera blod-hjärnbarriären och behöver därför ges till patienten via en enhet som opereras in genom en invasiv hjärnoperation. I den pågående studien tillverkas denna enhet av företaget Renishaw. Herantis försöker samtidigt ta fram en variant av CDNF, xCDNF, som kan passera blod-hjärnbarriären, vilket skulle underlätta behandlingen.

Vad gör era konkurrenter när det gäller Parkinsons sjukdom och lymfödem i nuläget?

"Lymfödem har varit en förbisedd sjukdom under lång tid. Det finns väldigt lite konkurrens och vi kan nästan säga att vi har det enda seriösa, vetenskapligt baserade läkemedelsprojektet, åtminstone i fas 2. Vår verksamma mekanism är dessutom helt annorlunda än andras", säger Pekka Simula.

"Inom Parkinsons har många läkemedelsföretag spännande kandidater, men om man tittar på kandidater som försöker hitta en sjukdomsbromsande behandling, snarare än att bara behandla symptomen, finns det väldigt få kandidater i klinisk fas", säger Herantis-chefen.

Planerar ni att nå ut på marknaden själva eller via partnerskap med större företag?

"För Lymfactin inom lymfödem bedömer vi att vi kan göra en fas 3-studie på egen hand och även kommersialisera själva, åtminstone i vissa områden. Inom Parkinsons är läget helt annorlunda. Det är ett mycket stort otillfredsställt behov där det med största sannolikhet skulle krävas mycket stora kliniska studier för att fullt ut frisläppa potentialen. Där bedömer vi att vi optimerar aktieägarvärdet genom att hitta den bästa möjliga partnern någon gång under utvecklingsarbetet."

I ert aktieerbjudande värderar ni företaget till 430 miljoner kronor före kapitaltillskottet. I vilken av era läkemedelskandidater ligger störst bedömt aktieägarvärde?

"Vi är mycket exalterade över båda. I en uppdragsanalys gjord av Edison bedöms att båda kandidaterna är värda ungefär lika mycket och det tror jag är en ganska bra utgångspunkt."

Läkemedelsutveckling är riskabel ekonomisk verksamhet. Vad ser du som de största riskerna för era två kandidater?

"Det är kandidater baserade på ny, ledande forskning inom sina fält. Vi är exalterade över att ha tagit dem långt i utvecklingen i kliniska studier. Att vi gör något för första gången i världen innebär att huvudrisken är huruvida vi kan bevisa att de lovande vetenskapliga effekterna kan omsättas hos människor", svarar Pekka Simula.

De omkring 25 miljoner kronor ni vill ta in i nyemissionen ska finansiera er verksamhet till det första kvartalet 2021. När planerar ni att ha ett positivt kassaflöde?

"Vi har inte guidat kring det än. Frågan är mycket beroende på utfallet av de kliniska studier som pågår och på möjliga partnerskap."

När du tittar på vägen framåt - vad ser du som de största utmaningarna för bolaget?

"Utöver att ha starka kliniska data är det att utveckla företaget ytterligare för att säkerställa att vi har den kompetens som krävs för kliniska studier i sen fas samt kommersialisering av våra tillgångar", säger Pekka Simula.

Vilka är de viktigaste möjliga trigger-punkterna framöver som kan få aktien att stiga eller sjunka?

"Återigen, de kliniska resultaten från de randomiserade studierna och ifall det skulle komma ett partnerskap som skulle understryka värdet av något av projekten. Det skulle kunna vara mycket intressant ur ett aktieägarperspektiv."

Herantis aktier är redan noterade på Nasdaq First North i Helsingfors. Varför vill ni noteras i Stockholm också?

"I Finland finns det bara ett noterat läkemedelsutvecklingsföretag, så vi saknar sektorkollegor. Att notera oss i Sverige är rimligt inte bara ur det perspektivet, utan också för att Sverige har ett mycket starkt arv av läkemedelsutveckling, stora historiska framgångar och mycket 'smart money', alltså investerare som är mycket kunniga inom läkemedelsområdet. Det är något vi fortfarande till stor del saknar i Finland", säger Herantis-chefen.

"Jag är säker på att även våra finländska institutionella investerare redan uppskattar att vi söker oss till Sverige. Exempelvis har vi svenska Swedbank Robur Medica som en hörnstensinvesterare och vi har Nordeas small cap-fond som aktieägare. Det skapar självförtroende hos våra finländska institutionella investerare att ha denna typ av investerare redan intresserade i Herantis", tillägger Pekka Simula.

Herantis värderas i erbjudandet till 430 miljoner kronor före kapitaltillskottet. Bolaget genomför inför parallellnoteringen i Stockholm en nyemission på 25,6 miljoner kronor med teckningskursen 71 kronor.

Senast betalt den 28 november på First North Helsingfors var i skrivande stund 8:55 euro, motsvarande 90 kronor.

UB Securities är Lead Bookrunner medan Nordnet är selling agent.

Teckningsperioden pågår mellan den 18 november och den 1 december. Första handelsdag är beräknad till den 16 december.Johan Lind +46 8 5191 7954
Nyhetsbyrån Direkt